Dichtbij Resultaat Vernieuwend

We zijn gespecialiseerd in online begeleiden en samenwerken. Met training en advies richten wij ons op organisaties met professionals die begeleidingsaspecten in het werk hebben zoals jeugdhulpverleners, teammanagers, consulenten sociaal domein, werkcoaches, klantcontact medewerkers, projectmanagers, docenten en leidinggevenden. 

Bij ons leer, ontdek en ervaar je hoe je effectief én verbindend kunt (samen)werken dankzij bewust gebruik van verschillende online kanalen. We richten ons op specifieke en generieke vaardigheden en gedragingen die nodig zijn om reeds aanwezige vakbekwaamheid ook tot zijn recht te laten komen als gebruik gemaakt wordt van online kanalen zoals beeldbellen, telefoon, mail en chat.

Anders leren kijken naar digiTAAL

De pandemie heeft voordelen van meer digitaal werken zichtbaar gemaakt én tegelijkertijd pijnlijk bloot gelegd dat vakbekwaamheid nog geen garantie is om ook online uit te blinken in je vak. Hoe houd ik contact met mijn cliënten? Hoe behoud ik de energie tijdens online meetings? Hoe voorkom ik miscommunicatie? Dit zijn vragen die professionals bezighouden. Vanuit onze jarenlange ervaring met online begeleiden weten we dat, door anders te leren kijken naar digiTAAL, vakbekwaam én online elkaar kunnen versterken! Dat vraagt wel lef. Want misschien realiseer je je wel dat online een toekomstbestendige manier van communiceren is, maar voel je je onbekwaam of vind je het eigenlijk helemaal niet leuk! Meedoen met onze training Vakbekwaam & Online vraagt de motivatie te gaan onderzoeken en experimenteren en te zien wat een andere kijk op digitaal jou gaat brengen.

We doen dit o.a. door het vergrootglas te leggen op de werking van TAAL bij online communiceren. Wat we bieden is wetenschappelijk onderbouwd en vertaald naar directe toepassing in de praktijk. We werken met aandachtsgebieden die aansluiten bij onze kennis en inzichten uit onderwijskunde, gedragswetenschappen, leiderschap, coaching en communicatie. 

Waar wij voor staan

Bekijk onze video en ontdek waar wij voor staan en wat onze waarden zijn!

Onze belofte

Wij beloven een beter gevulde gereedschapskist, zodat de professional een ruimer handelingsperspectief heeft en bewust gebruik kan maken van de kracht van het medium dat wordt ingezet voor de samenwerking. Het resultaat is dat ongeacht of dankzij het medium, de professional het beste uit de ander en zichzelf kan halen.

Deelnemers aan onze programma’s geven aan dat ze meer handelingsvrijheid en rust ervaren bij het digitaal samenwerken én het vergroot hun werkplezier! Klik hier voor de reviews.