Werkwijze

Blended en modulair

Onze training is blended. Wij combineren synchrone online sessies met zelfstandige opdrachten die je individueel of in kleine groepjes uitvoert. De opdrachten staan in het teken van ervaringsgericht leren en verdieping van het leren door zelfreflectie.

Zes modules

Ons programma bestaat uit 6 modules met een vaste opbouw. In overleg met de organisatie/opdrachtgever bepalen we welke module het meest passend zijn bij de leerbehoefte. Onze modules zijn altijd opgebouwd uit 3 thema’s die we als blok aanbieden. Eén blok is qua inspanning vergelijkbaar met 3 uur training. De synchrone sessies (1 uur per keer) staan vast. In de online leeromgeving staan alle opdrachten, handouts en achtergrondartikelen die gebruikt kunnen worden om het leren te verdiepen. De opdrachten die volgen op een online sessie kunnen in eigen tijd gedaan worden. De deelnemer heeft op deze manier tussen de sessies maximale vrijheid qua studie-inspanning en tijdindeling. Dat vraagt planning en discipline. 

Oefenen, experimenteren en ervaren

De opdrachten lenen zicht er uitstekend voor om het geleerde direct in de eigen praktijk in te zetten. Oefenen, experimenteren en ervaren hoe het voor jou werkt vormt de rode draad in onze werkwijze. 

Individuele begeleiding

Begeleiding door de trainers vindt online plaats middels individuele feedback, intervisie en coaching. De intensiteit en werkvorm is aangepast aan de module. 

Wij helpen professionals zich te ontwikkelen tot een professional die weet hoe hij met aandacht en focus anderen ook online kan bereiken en de begeleiding kan uitvoeren op het kwaliteitsniveau wat ze gewend zijn. De combinatie van face-to-face met verschillende online media wordt voor hen een vanzelfsprekendheid. 

  • Individuele feedback
  • Intervisie
  • Coaching

Het resultaat voor de professional

De ervaring leert dat de module Vertrouwen & Nabijheid direct significante gedragsverandering oplevert, wat je leert is direct toepasbaar in de praktijk. Het resultaat is dat de professional meer vrijheid krijgt in het handelen, meer plezier haalt uit online samenwerken en met behoud van kwaliteit kan kiezen voor het medium dat in de situatie het meest passend is. E-mail verkeer wordt efficiënter en online bijeenkomsten een feestje om bij te wonen!

Onze trainingen zijn SKJ geaccrediteerd; deelnemers ontvangen SKJ studiepunten.