Vakbekwaam & Online

Onze training

Vergroot je effectiviteit in online
begeleiden en samenwerken

Ontdek hoe je bestaande
kwaliteiten online in kunt zetten

Schrijf e-mails die graag gelezen 
worden en waar je antwoord op krijgt

 

Ervaar dat je ook online verbinding
kunt maken

Neem deel aan online bijeenkomsten
met behoud van energie

Deelnemers aan ons programma kunnen hier inloggen in onze online leeromgeving:

Sinds enkele jaren gebruiken we Whatsapp, mail, (video)bellen en chat om contacten te onderhouden met familie, vrienden, school of werk. Vooral jongeren zijn hier vertrouwd mee. Jongvolwassenen merken het direct als een hulpverlener digitaal begeleiden in de vingers heeft. Het contact leggen en de begeleiding opstarten gaat sneller en de cliënt kan met aandacht, aanmoediging en blended hulpverlening direct stappen zetten op weg naar de gewenste verandering. Ook betrokkenen die verder weg wonen of weinig tijd hebben kunnen makkelijker aansluiten, zoals bijvoorbeeld sociaal wijkteam, woningbouw, schuldhulpverlening en belangrijke familie en vrienden. 

Voor wie is de training

Jeugdzorgprofessionals (ambulant, crisisdienst, jeugdwerker, teammanager) en (job)coaches, consulenten, begeleiders binnen het sociaal domein. 

Inhoud training

In onze opleiding leer je hoe je je cliënten of medewerkers óók online op een goede manier kunt begeleiden. De belangrijkste en meest uitdagende factor is het creëren van vertrouwen en nabijheid. Dat staat centraal in Module 1. In module 1 leer je hoe je de kenmerken van online samenwerken in jouw voordeel kunt inzetten en wat werkt bij beeldbellen, mailen, telefoneren en chatten. We werken daarbij o.a. met onze kennis uit taalwetenschappen en hebben een Triple A © aanpak ontwikkeld waarmee je je online begeleiding naar een hoger niveau kunt brengen. Voor wie de smaak te pakken heeft en na module 1 verder wil, het totaal aanbod van Vakbekwaam & Online bestaat uit 6 modules die je brengen tot het niveau van expert in online begeleiding. 

Wij laten je ervaren dat online begeleiden nieuwe deuren opent, omdat:

 • Je snel achter de voordeur kunt zijn doordat je geen reistijd hebt, efficiënt als directe (re)actie nodig is of in crisissituatie;
 • Je de relatie met je cliënt en betrokkenheid bij de casus kunt behouden ook als je minder bezoek aan huis doet;
 • Je dankzij minder reistijd de ruimte krijgt aandacht te schenken aan zaken die nu weleens in de verdrukking komen;
 • Je het geleerde ook direct kunt toepassen in de communicatie in je team, prettig als je op andere tijden en locaties werkt en toch met elkaar verbonden wilt blijven.

Doel training

 • Deelnemers worden stap voor stap meegenomen in de mogelijkheden van online samenwerken/begeleiden en leren de kracht van verschillende online media benutten, zodat cliënten, collega’s of andere betrokkenen de positieve effecten van online begeleiding ervaren 
 • Evaluaties tonen aan dat o.a. de snelheid van contactmogelijkheid, geen reistijd, het sociaal veilig voelen (laag zelfbeeld, introverte mensen of sterk verschil in leeftijd) en het op je in kunnen laten werken van gesprekken (reflectietijd) worden benoemd als prettig en van meerwaarde in de online begeleiding
 • Deelnemers krijgen inzicht in eigen kracht en uitdagingen bij online communicatie, worden uitgenodigd ervaringsgericht te leren en worden gestimuleerd tot zelfreflectie om de impact voor het leren te verhogen. Evaluaties van deelnemers tonen aan dat zij meer rust en handelingsvrijheid ervaren bij het online werken, zich energieker voelen na online meetings en ervaren dat het werkplezier is toegenomen, dankzij de nieuwe mogelijkheden die ze zijn gaan zien. Zij voelen zich creatief uitgedaagd om op een meer eigentijdse manier met de cliënten samen te werken

Programma en studiebelasting

Het programma is blended opgebouwd, samengesteld uit een mix van online leervormen, synchroon en a-synchroon, individueel en als groep. Een blended training vraagt goed timemanagement van de deelnemer zelf. Wanneer opdrachten worden uitgewerkt bepaalt de deelnemer zelf, mits ze zijn afgerond voor de gegeven deadlines. De module kent een studiebelasting van totaal 10 uur verdeelt over 5-6 weken. 

Resultaat voor de deelnemer

 1. De deelnemer is in staat online gesprekken met cliënten, (pleeg)ouders, netwerkcontacten en andere hulpverleners of collega’s te faciliteren en ondersteunen
 2. De deelnemer in in staat om bij online contact de verbinding/relatie passend ontspannen en effectief aan te gaan met cliënten, (pleeg)ouders, netwerkcontacten, andere hulpverleners of collega’s
 3. De deelnemer kan bewust kiezen wanneer het effectief is om online te communiceren, welke tool dan het beste aansluit bij het doel en zet bewust verschillende online middelen in naast offline contact 
 4. De deelnemer is in staat online communicatie en taal af te stemmen op de cliënten, (pleeg)ouders, netwerkcontacten, andere hulpverleners of collega’s en op de communicatievorm die wordt ingezet en reflecteert hierop. 

Praktische informatie

Start september 2021 (aanmelden kan tot 1 september)

Live sessies vinden plaats via Zoom op donderdag 9 september, dinsdag 21 september en dinsdag 5 oktober.

Locatie

Dit is een blended training, alle activiteiten vinden online plaats. 

Online platform

We werken in een online leerplatform, toegankelijk vanaf iedere werkplek en direct toepasbaar in de praktijk. 

Kosten

Module 1 en 2 €375,- (inclusief btw) per module. Vanaf module 3 €425,- per module

Accreditatie SKJ

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ 208073
Geaccrediteerde punten per module: 10.00

Schaalbaar kwaliteitsprogramma voor organisaties

Wij richten ons op organisaties die hun professionals willen ondersteunen bij de digitalisering van hun begeleidingsactiviteiten. Vanwege de opbouw kunnen wij met ons kwaliteitsprogramma een grote groep medewerkers in dezelfde tijd opleiden, zonder dat het een te grote impact heeft op de aanwezigheid op de werkplek. De impact van samen leren geeft een extra impuls aan het leerrendement. 

Per module werken wij met een groepsgrootte van 6-8 professionals, afhankelijk van de samenstelling van de groep. Wij maken graag een afspraak om de leerbehoefte te inventariseren en een voorstel op maat aan te bieden. in het kader van digitalisering voor het scholen van professionals kan in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van subsidiemogelijkheden. Wij denken hierin graag mee. 

N.B. De module tarieven verrekend naar een individuele deelnemer passen binnen de meeste gangbare individuele scholingsbudgetten. 

Deskundigheid

Vakbekwaam & Online is ontwikkeld door specialisten op het gebied van online begeleiden en online leren en wordt onderbouwd met inzichten en kennis uit het wetenschappelijk veld van o.a. taal- en gedragswetenschappen. 

 

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@digitalebruggenbouwers.nl.  Je ontvangt een bevestiging van aanmelding met extra informatie die je nodig hebt om toegang te krijgen tot onze leeromgeving. Daarna kun je een telefonische intake inplannen waarmee de training start. Betaling vindt plaats direct na de telefonische intake, waarmee je inschrijving definitief is. 

Meer informatie

Wil je meer informatie of overleg? Neem gerust contact met ons op.